fbpx

จัดห้องนอน ‘ตามหลักฮวงจุ้ย’ ให้ผู้อยู่อาศัยสุขภาพดีทั้งกายและใจ

การจัดห้องนอนเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพที่ดีย่อมเป็นที่ต้องการของเจ้าบ้านที่ห่วงใยในสมาชิกภายในบ้าน ซึ่งในการจัดห้องต่าง ๆภายในบ้านนั้น หากจะถือตามธรรมเนียมฮวงจุ้ยแล้วทุกห้องและทุก ๆที่ที่ภายในบ้านสามารถจัดให้น่าอยู่ตามหลักฮวงจุ้ยเพื่อเสริมพลังด้านบวกให้กับบ้านได้

การจัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ยในจุดต่าง ๆของบ้านก็จะทำให้ที่อยู่อาศัยหรือบ้านมีอิทธิต่อผู้อยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้นไปอีก กล่าวคือหากเรานำหลักฮวงจุ้ยมาปรับใช้หรือมาประยุกต์ใช้ภายบ้านให้ถูกวิธีก็จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อคนในบ้านเพราะตามหลักฮวงจุ้ยนั้นการจัดบ้านที่ถูกหลัก ถูกวิธีก็จะทำให้สภาพภายในบ้านน่าอยู่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของคนในบ้านรวมถึงสุขภาพจิตที่ดีของผู้อยู่อาศัยได้ด้วย

การจัดห้องนอนตามหลักฮวงจุ้ยมีวิธีง่าย ๆที่ร้านจับสานนำมาให้อ่านกัน โดยมีทั้งหมด 4 วิธีคือ

  • ทิศทางของห้องนอน

ตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว ‘ทิศทางของห้องนอน’ มีผลต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก เพราะห้องนอนที่ดีไม่ควรอยู่ในทิศตะวันตก แถมยังมีความเชื่อว่าทิศตะวันตกคือทิศของคนตาย แต่ที่จริงแล้วเนื่องจากทางทิศตะวันตกจะได้รับแสงแดดในช่วงบ่ายเป็นเวลานาน ส่งผลให้ห้องนอนเกิดการสะสมพลังงานความร้อน มีอุณหภูมิที่สูงสุด เมื่อนอนหลับจะรู้สึกไม่สบายตัว นอนหลับไม่สนิท มีอาการอ่อนเพลีย เราจึงจัดทิศของห้องนอนให้หันไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเพื่อรับพลังงานลมในทิศนั้นจะดีต่อสุขภาพมากกว่า

จัดห้องนอน ‘ตามหลักฮวงจุ้ย’
จัดห้องนอน

  • ห้องนอนที่ดีไม่ควรอยู่ใกล้ห้องครัว

ตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว ‘ห้องนอน’ ไม่ควรอยู่ใกล้กับบริเวณของห้องครัว เนื่องจากห้องครัวมีทั้งกลิ่นอาหาร ควันอาหาร คราบน้ำมัน ความร้อนต่าง ๆ รวมถึงสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคอย่างหนูและแมลงสาบซึ่งจะทำให้ห้องนอนนั้นเต็มไปด้วยพลังงานด้านลบ ไม่น่าอยู่และส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในระยะยาวอีกด้วย

จัดห้องนอน
  • ห้องนอนไม่ควรอยู่ใกล้ห้องน้ำ

ตามหลักฮวงจุ้ย ‘ห้องน้ำ’ คือห้องที่มีพลังงานที่ด้านลบอยู่ ซึ่งถ้าพิจารณาตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเราจะเห็นได้ว่าในห้องน้ำมีทั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์และเชื้อแบคทีเรียต่าง ๆ  เพราะฉะนั้นถ้าหากประตูห้องนอนอยู่ตรงกับห้องน้ำ ก็อาจจะส่งผลทำให้สุขภาพของผู้อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะและอาจทำให้สุขภาพแย่ลงได้ ซึ่งในจุดนี้หากบ้านไหนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็สามารถแก้ไขได้โดยการหมั่นทำความสะอาด ดูแลรักษาและกำจัดความชื้น สิ่งสกปรกภายในห้องน้ำอยู่เสมอเพื่อไม่ให้มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นั่นเอง

จัดห้องนอน

  • ประตูห้องไม่ควรตรงกับเตียง

ตามหลักฮวงจุ้ยนั้นการจัดห้องนอนที่ดีคือ ‘ประตูห้องนอนไม่ควรอยู่ตรงกับตำแหน่งของหัวเตียง’ เนื่องจากประตูเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างมีคนเดินไปมาเข้าออกบ่อย ซึ่งอาจจะสร้างความรำคาญและรบกวนการพักผ่อน ยิ่งถ้าวางตัวเตียงใกล้ประตูหรือตรงกับประตูก็จะทำให้ผู้อยู่อาศัยนอนไม่หลับ ทำให้หลับไม่เต็มอิ่ม และส่งผลเสียต่อสุขภาพจิต ทำให้หงุดหงิด อารมณ์ไม่ดีอีกด้วย  

จัดห้องนอน

จากการจัดห้องนอนคร่าวๆตามตำราฮวงจุ้ยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของการจัดห้องนอนหรือจัดบ้านแบบทั่วไปแต่ต้องใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นอีกนิดหน่อยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในบ้าน อีกทั้งหลักฮวงจุ้ยนั้นยังเป็นศาสตร์ที่มีความทันสมัยและมากไปด้วยประโยชน์ที่เราสามารถนำมาประยุกต์เข้ากับการจัดบ้านเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจของคนในบ้านให้น่าอยู่ได้